• PK Advocatuur

    PK Advocatuur

    Kundig, betrouwbaar, discreet en betrokken.
  • PK Advocatuur

    PK Advocatuur

    Kundig, betrouwbaar, discreet en betrokken.

Strafrecht

Bent u aangehouden op verdenking van een strafbaar feit? Dan is het zaak om zo snel mogelijk een advocaat in de arm te nemen. PK Advocatuur zet graag haar tanden in uw strafrechtelijke kwestie. Zowel voor als tijdens het strafproces. Kundig, betrouwbaar, discreet en betrokken. En onbevooroordeeld, want iedereen heeft immers het recht op een goede verdediging.

Piketregeling

Bent u aangehouden op verdenking van een strafbaar feit? En hebt u zelf geen advocaat? Dan gaat er een melding uit naar de piketcentrale van de Orde van Advocaten. U krijgt dan  automatisch een onafhankelijke advocaat toegewezen, die dienst heeft.

Als piketadvocaat bezoek ik verdachten op het politiebureau voor het verlenen van de eerste rechtshulp. Dit eerste bezoek is kosteloos, evenals de juridische bijstand gedurende de voorlopige hechtenis. Mag u naar huis – oftewel: ‘wordt u heengezonden’ – en ontvangt u op een later tijdstip een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen? Dan bepaalt uw inkomen en/of vermogen in welke mate u zelf moet betalen voor een advocaat.

U bent aangehouden? En wat dan?

Aanhouding

Bent u aangehouden op verdenking van een strafbaar feit? Dan mag de politie u verhoren en u in eerste instantie maximaal 6 uur vasthouden voor onderzoek. De nachtelijk uren (tussen 0.00 uur en 9.00 uur) tellen daarbij niet mee, dus het totaal kan oplopen tot maximaal 15 uur.

Recht op een advocaat voor en/of tijdens het verhoor

U hebt recht op een advocaat voor en/of tijdens het verhoor door de politie. Wij raden u aan van dit zogenaamde consultatierecht gebruik te maken. Als u overigens 18 jaar of jonger bent, heeft u ook recht op een advocaat tijdens het verhoor.

Inverzekeringstelling

De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven. U wordt dan in verzekering gesteld. Dit duurt maximaal 3 dagen en kan eenmaal worden verlengd met 3 dagen.

Voorlopige hechtenis/Bewaring

Wil men u nog langer vasthouden? Dan dient de rechter-commissaris binnen 3 dagen en 15 uur na uw aanhouding te toetsen of deze rechtmatig is geweest. De rechter-commissaris kan de periode van de voorlopige hechtenis verlengen met maximaal 14 dagen; meestal gaat u dan naar een huis van bewaring

Gevangenhouding

De voorlopige hechtenis kan later nog eens worden verlengd met een periode van maximaal 90 dagen. Over deze gevangenhouding beslist de zogenaamde raadkamer van de rechtbank.

Weer vrij?

Bent u in vrijheid gesteld? Houd er dan rekening mee dat eventuele strafvervolging niet is afgelopen en u alsnog later gedagvaard kunt worden.

Schadevergoeding

Komt u na uw voorarrest vrij zonder straf of boete? Dan komt u wellicht in aanmerking voor schadevergoeding, die u binnen 3 maanden aan dient te vragen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen, dus neem gerust eens contact met ons op contact.
Bel 06 23 44 48 08 of mail voor een persoonlijke kennismaking