Stichting derdengelden

Bekendmaking ex artikel 7.4 lid 2 sub f Voda:

mr. F. Putmans-de kok is niet aangesloten bij een stichting derdengelden en kan geen derdengelden ontvangen.